Resource Guarding

Iedere honden begeleider heeft er vast wel eens mee te maken gehad. Een hond die naar je gromt als hij een botje heeft en je in de buurt komt, Of een speeltje. Sommige honden tolereren geen andere honden in de buurt van hun kluifje of 2 honden die ineens ruzie hebben over een speeltje of bot. 

Op het hondenlosloopveldje hoor ik nog wel eens: “mijn hond is erg beschermend over mij, andere honden mogen niet tegen mij opspringen” Of de hond is jaloers want hij laat het niet toe dat andere honden in de buurt van baasje of andere honden uit het gezin komen.  Als hij op de bank ligt en ander honden of jijzelf mogen er niet bij dan wordt de hond ineens dominant genoemd. Herken je dit? Dan is jou hond niet jaloers, wakend, dominant of agressief. Wat hij aan het doen is, dat heet resource guarding. 

 

Wat is resource guarding

Resource Guarding is het verdedigen van bronnen. Of in het bezit willen komen van bronnen die belangrijk zijn voor de hond. Dit doet hij door middel van bepaald gedrag zoals grommen, tanden laten, snappen of soms zelfs bijten.  De bron kan verschillen per hond. Soms gaat het om spullen zoals; speeltjes, dekentjes, kauwbotten, takken, spullen die op straat gevonden worden etc. Soms kan het gaan om voedsel en water; de waterbak, eetbak, voedsel, het ontvangen van koekjes, soms zelfse de beloningstasje om je middel of je jas als je nog wat lekkers in je zak hebt.

Het kan ook gaan om plekken en locaties zoals de bank, het bed, hondenkussen en de mand. En het kan gaan om personen of andere dieren. De eigenaren van de hond, andere honden of dieren in het gezin etc. 

Toen wij Nora net kregen had zij 2 vormen van resource guarding. 

 • Voer
 • Ons als begeleiders. 

 

Andere honden en wij als mensen mochten niet in de buurt komen van haar voedsel, botten, kauwstaafjes etc. 

 

Kevin (mijn partner) en ik waren voor Nora een belangrijke bron van veiligheid. Wij als haar baasjes waren belangrijk voor haar en ander honden mochten dan ook echt niet in onze buurt komen. Tijdens wandelingen zorgde wij er dan ook altijd voor dat wij andere honden negeerde, of van ze wegliepen als Nora dichtbij liep. Anders kon Nora ze vakkundig weg snauwen. 

Vreemde mensen mochten in het begin ook niet zomaar dichtbij ons komen. 

Als mijn ouders op bezoek waren mochten ze mij niet zomaar knuffelen. 

 

Welke soorten resource guarding zijn er allemaal? 

 • Voedsel verdedigen 

Deze vorm van resource guarding komt het meeste voor, dit kan voorkomen bij elke soort hond ongeacht leeftijd en ras. Deze vorm van resource guarding wordt ook wel voernijd of baknijd genoemd. Dat komt omdat de hond dit uit in het verdedigen van zijn voer/ kluifje wat hij gevonden heeft, wat hij gekregen heeft of iets wat hij zelf gepakt heeft en niet wil laten afpakken ( voernijd) Maar honden kunnen ook hun  voerbak verdedigen, zowel als die bak leeg is, maar ook als er wel eten in zit. ( hier komt de naam baknijd vandaan). Dit kan zelfs met de waterbak voorkomen. Dorst kan ook een hele goede motivatie zijn om andere bij de waterbak vandaan te houden. 

De mate van gedrag kan ook afhangen van het soort voedsel. Zo kunnen honden hun voerbak met eten willen beschermen, maar bijvoorbeeld wel samen kunnen kluiven. Dit is per hond anders en verschilt ook per context soms. 

 

 • voorwerpen verdedigen

het verdedigen van voorwerpen is de 2de meest voorkomende onderdeel van resource guarding. 

Deze vorm van bewaken kan ook weer bij iedere hond optreden. Ongeacht ras of leeftijd. Voorbeelden van belangrijke voorwerpen kunnen zijn:  

 

– Speelgoed

– Gestolen was

– Niet eetbare items

– Stokken

– Botten en andere eetbare items

– Ballen

– Papiertje

– Vuilnis

 

Hier kan het ook weer verschillen in context. Een hond kan bijvoorbeeld wel zijn speelgoed delen, maar een tak of een papiertje gevonden om straat kan hij bijvoorbeeld wel willen verdedigen. Hierin is het afhankelijk van de leerervaringen van de hond. In mijn voorbeeld hierboven kan het bijvoorbeeld zijn dat zijn speelgoed thuis nooit wordt afgepakt, dat is immers van de hond en dat mag de hond hebben. Hierdoor heeft de hond nooit de behoefte gehad om zijn speelgoed te verdedigen omdat dit nooit verdedigt hoefde te worden. Maar heeft de hond geleerd dat zijn begeleiders af en toe voorwerpen die de hond op straat vindt, zoals takken/ papiertjes of plastic. Kan het zijn dat hij die voorwerpen wel gaat verdedigen. Hij heeft geleerd dat hij die voorwerpen anders kwijt kan raken. 

 

 • Locaties of plekken beschermen

Dit zijn plekken die voor de hond van grote waarde zijn, of heel erg belangrijk in het verleden zijn geweest. Ook hier kan het weer ontstaan bij elke leeftijd en elk ras, en hierin kan ook onderscheid worden gemaakt. Bijvoorbeeld de bank mag wel gedeelt worden met de mensen van het gezin, maar niet met de andere hond uit hetzelfde of ander huishouden etc.

 

Andere voorbeelden van locaties die hier een rol in kunnen spelen: 

– Slaapkamer

– Badkamer

– Bank

– Auto

– Mand

-bepaald ligkussen

 

 • Beschermen van het baasje/begeleider of 1 ander specifiek persoon, maar ook andere dieren beschermen

Sommige honden hebben de behoefte om hun eigen begeleiders te beschermen. Soms kan dat gaan om het hele gezin, maar het kan ook gaan om 1 specifiek persoon uit het gezin. Naast mensen kunnen honden ook andere dieren uit het gezin willen beschermen zoals bijvoorbeeld de 2de hond. Het kan zijn dat andere honden of mensen niet in de buurt van de begeleider mogen komen. Zoals bij ons ook, Nora had deze vorm van resource guarding. Heel vaak werd dit verkeerd geïnterpreteerd. Nora werd vaak als jaloers, dominant, of als een erg wakende hond bestempeld. 

 

Naast het willen voorkomen dat andere mensen of honden in de buurt van de begeleider komen kan een hond ook pas agressie inzetten wanneer de begeleider aandacht geeft aan andere mensen of honden.  Vooral honden die pas dit gedrag laten zien wanneer de begeleider aandacht geeft aan andere worden vaak als jaloers bestempeld. Maar dit is onjuist.  De rede kan ook hier weer heel erg verschillen. Waar de ene hond het gedrag laat zien vanuit onzekerheid kan de andere hond het laten zien vanuit frustratie. 

 

 • Beschermen van het eigen lichaam. 

Dit is wellicht een vorm van resource guarding die heel veel mensen niet kennen of verkeerd bestempelen. Beschermen van het eigen lichaam wordt vaak aangezien als dominant of agressief, niet sociaal of ongehoorzaam.  Dit kan ontstaan door pijn of ongemak. in 80% van alle agressie gerichte casussen speelt pijn of lichamelijk ongemak een rol, of is het ooit de oorzaak geweest van ongewenst gedrag. Het kan komen door bijvoorbeeld een handeling die verplicht uitgevoerd moest worden bij de dierenarts. Of soms komt het doordat de hond door een blessure pijn heeft ervaren tijdens het omdoen van het tuig of aanlijnen.  Het kan ook zijn dat de hond zijn lijf verdedigt tijdens de vachtverzorging of bij de trimmer. Ook hier speelt vaak een herinnering van pijn een grote rol, de hond wil dan voorkomen dat je hem gaat borstelen.  

Een andere vorm van het beschermen van je eigen lijf kan zijn tijdens spel. Zo kan een oudere hond agressie in gaan zetten richting pups. Omdat hij geleerd heeft dat pups nog geen grenzen kennen en vaak wild spelen. Dit doet zeer aan de hond zijn oude lijf en hierdoor krijg je een hond die bij voorbaat al pups weg snauwt. 

 

Het kan ook zijn dat een hond zijn eigen lijf gaat beschermen doordat hij vaak gestraft wordt. Honden die vaak een rukje aan de riem krijgen, een tik op de neus of in hun nekvel gepakt worden kunnen hun eigen lijf gaan verdedigen ( geef ze eens ongelijk). Maar het kan ook zijn dat het te maken heeft met ongewenste aanraking. Honden die bijvoorbeeld vaak ongewenst geaaid of geknuffeld worden. Of honden die vaak vastgepakt worden bij de oren, staart of poten kunnen dit gedrag gaan ontwikkelen.  

 

Context gebonden

Alle vormen van resource guarding die we hierboven besproken hebben kunnen per context verschillen in hevigheid maar kunnen ook gecombineerd worden. 

Zo kan het zijn dat de ene hond alleen voernijd heeft voor kluifjes die hijzelf gekregen/gepakt heeft. Maar dat hij prima in staat is om rustig te zijn als een ander hond een kluifje heeft. Of als het een kluifje is die niet zo heel lekker is kan het zijn dat hond heel erg kleine signalen van resource guarding laat zien. Maar wanneer het gaat om een kluifje die de hond ontzettend lekker is je echt moet oppassen om niet gebeten te worden. 

 

Onze Nora is weer een voorbeeld van de combinatie van verschillende vormen van resource guarding. Nora had namelijk voernijd en verdedigde ons als begeleiders. Waar Nora prima tijdens een wandeling een voertje kon aanpakken van mij, mochten andere honden dat dus echt niet. De combinatie van voer die uit mijn handen kwam en naar een andere hond ging was echt een no go. Gelukkig wisten we dit van Nora en konden we hier goed rekening mee houden. Door Management ( = voorkomen van lastige situaties) hebben we de resource guarding grotendeels op kunnen lossen. Alleen soms met kluifjes moeten we nog oppassen.  

 

Een ander voorbeeld van Nora is het beschermen van haar lijf. Waar ik als begeleider Nora prima overal mag aanraken etc, kan de dierenarts dit dus absoluut niet. Nora heeft een keer een aantal injecties moeten krijgen voor een buikgriep. Ik heb de injecties zelf moeten geven. ( gelukkig heb ik de nodige ervaringen met medische handelingen etc.) Dit is weer een voorbeeld van hoe belangrijk de context is en wie er daarbij aanwezig is. Honden leren associatief, en contextgebonden. Het kan ook zijn dat jij tijdens het borstelen wel eens een klit te hard eruit hebt gehaald en jij nu niet meer mag borstelen maar jouw partner wel. Of jouw partner heeft wel eens een speeltje afgepakt en hij/zij mag nu niet meer in de buurt van speelgoed komen maar jij wel. 

 

Zoals je gelezen hebt bestaan er oneindig veel varianten en verschillende vormen van de uiting van resource guarding. De oplossing ervoor is dus ook per situatie en combinatie weer anders. 

 

Wat voor signalen kun je zien aan de hond met resource guarding?

Signalen die de hond laat zien zijn voornamelijk afstands vergrotende signalen. De hevigheid van de signalen en het gedrag hangt af van heel veel factoren. Het kan liggen aan de waarde van het object of bron die de hond verdedigt. De innerlijke motivatie en de leerervaringen vanuit het verleden. 

 

Voorbeeld: Een hond die echt honger heeft zal zijn kluif heftiger verdedigen als een hond die geen honger heeft. Of een hond die vaak heeft meegemaakt dat zijn speelgoed wordt afgepakt, door een bepaald persoon( misschien de eigenaar) dan zal hij het speelgoed heftiger verdedigen als die persoon in de buurt is. 

 

Voordat een hond echt de aanval inzet zal hij een boel signalen laten zien, afstand vergrotende en dreig signalen.

 

Signalen waar je aan kan denken zijn: 

– Bevriezen ( doodstil staan, stijve gespannen houding)

– Haren omhoog

- fixeren ( aanstaren met harde ogen)

– Sneller eten zodra iets of iemand in de buurt is

– Grommen

– Tanden laten zien

– Snappen ( opzettelijk mis bijten )

– Bijten

 

Redenen van resource guarding/ hoe ontstaat het?

Hierboven hebben we al een aantal oorzaken genoemd van resource guarding. Soms ontstaat het al bij de fokker, maar het kan ook zeker op een latere leeftijd ontstaan. 

Puppies die bijvoorbeeld bij de fokker hebben moeten strijden om eten, bijvoorbeeld te weinig melk bij de moederhond, of wanneer pups bijgevoerd worden uit 1 hele grote gezamenlijke voerbak. Hierdoor kunnen soms pups dan al gedragingen ontwikkelen wat kan uitmonden in resource guarding. Pups die hebben moeten strijden voor voedsel of andere belangrijk dingen zoals warmte van de moeder bij grote nesten kunnen gevoelig worden voor het ontwikkelen van dit gedrag. 

Dit kan bij een fokker gebeuren, maar denk ook zeker aan de straathondjes. 

 

Maar ook wanneer er regelmatig iets wordt afgepakt van de hond kan dit gedrag ontwikkelen. Dit kan gaan om eten afpakken of speeltjes, of andere voorwerpen die de hond dan heeft. Afpakken kan gedaan worden door ons mensen, maar ook zeker door andere honden. Het kan ook ontstaan doordat mensen hun hand in de voerbak stoppen zonder reden. Of mensen die voerbak afpakken om terug te geven als voerbak training. Afpakken werkt altijd averechts. 

In sommige gevallen zit het guarden meer in de genen en komt dit dus ook sneller tot uiting. Als het in de genen zit kan het dus ook makkelijker tot uiting komen. 

Een fabeltje over resource guarding is bijvoorbeeld ook dat alleen dominante honden het doen. Dit komt nog vanuit de inmiddels achterhaalde dominantie theorie. Honden die aan resource guarding doen zijn vaker juist bang en onzeker ( Ja ook als ze echt volle agressie mode gaan) ze zijn immers bang om “iets”( voer, speelgoed, de veiligheid van de begeleider) kwijt te raken. 

Ik ken een hond die ging grommen als zijn begeleiders bij hem op de bank wilde komen zitten en aaien. Ze dachten dat hij dominant was en gingen het grommen afstraffen. Echter de echte oorzaak was pijn bij de hond. Hij was bang dat ze aan zijn pijnlijke lijf gingen zitten ( ondanks dat aaien natuurlijk met alle liefdevolle bedoelingen gegeven werd).  Soms werd ook wel eens gedacht dat de hond verwent was, want hij mocht op de bank etc. Het heeft gelukkig ook niks met verwennerij te maken. Het kan bij elke hond voorkomen. Dus lekker verwennen die honden :P. 

 

Abnormaal gedrag?

Resource guarding is zeker geen abnormaal gedrag. Het is heel normaal dat een hond graag wil verdedigen wat hij in bezit heeft of wat hij belangrijk vind. In de natuur helpt dit hem ook om te overleven. Het is een overlevingsstrategie. Wij mensen laten ons ook niet zomaar onze spullen of eten afpakken toch? Resource guarding kan immers wel zonder de juiste begeleiding of de verkeerde manieren van “afleren” wel vormen aannemen die schadelijk kunnen zijn voor het welzijn van de hond( denk aan stress en onrust) en het kan ook zijn dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor de directe omgeving van de hond.  Ondanks dat het bij de heftige gevallen echt eng kan zijn om met een hond met resource guarding samen te leven, de hond doet dit met een rede. Achterhaal de rede en ga ermee aan de slag. Managment (= voorkomen en vermijden van de moeilijke situaties) is hierbij je beste vriend. 

 

Hierbij wil ik aan toevoegen dat het afstraffen van elke vorm ( hoe mild of hoe heftig ook) van resource guarding not done is. Doe het alsjeblieft niet. Straf ( fysiek of enkel met stem) zorgt voor nog meer stress en negativiteit en zo kan je de situatie verergeren. Gaat het bijvoorbeeld om beschermen van het eigen lijf? Dan maakt een correctie het dus alleen maar erger. Het kan escaleren tot wellicht snappen of zelfs bijten. 

Gaat het om het verdedigen van een speeltje? Ga het niet afpakken… Ook dit maakt het gedrag erger en je hebt kans om gebeten te worden.  Ga de strijd niet aan. 

 

Voorkomen van resource guarding

Voorkomen van is natuurlijk altijd beter als genezen. Maar hoe kun je dit nu voorkomen? Of eventueel preventief trainen?

 

Allereerst wil ik benadrukken dat je nooit, maar dan ook echt nooit iets moet afpakken van jouw hond. Doe het niet! Een grote reden dat honden iets in hun bek willen pakken is omdat honden de wereld ontdekken met hun bek. Net zoals kinderen alles ontdekken met hun handen, ontdekken honden alles met hun bek. Vooral puppy’s zijn heel erg bezig met het ontdekken van de wereld met hun tandjes. Alles moet even opgepakt worden, of in gebeten worden. Dit is hun manier van onderzoeken. Deze kauw en bijt behoefte wordt zelfs groter wanneer de tandjes gaan wisselen. Als de tanden gaan wisselen kan ergens op kauwen of vasthouden als prettig ervaren worden. Het is dus echt heel normaal gedrag.

Deze eigenschap moeten we als begeleider goed begeleiden. Zorg er dus voor dat er in je huis geen gevaarlijke spullen of spullen die de hond niet mag hebben voor het oppakken liggen. Als je de hele dag door dingen van je pup of hond moet afpakken omdat hij daar niet op mag kauwen of in zijn bek mag hebben, kun je je afvragen wat dit voor schade brengt aan je onderlinge relatie, of je je huis wel puppy proof gemaakt hebt, of dat je misschien onbewust een ander gedragsprobleem aan het kweken bent door steeds iets af te pakken. De pup kan als hij ouder wordt ervoor kiezen om het gene wat hij te pakken heeft te beschermen met grommen of bijten zo ontwikkelt hij makkelijk resource guarding, of misschien slikt hij het wel snel door zodat het niet afgepakt kan worden…

 

Dit zelfde geld natuurlijk voor spullen die hond vind op straat tijdens jullie wandelingen. Zie jij iets liggen op straat waarvan je denkt dat de hond het graag wilt vastpakken of opeten? Vermijd het voorwerp dan.

Mocht je hond nu toch iets opgepakt hebben waarvan je liever niet wilt dat hij het vast heeft (bijvoorbeeld omdat het gevaarlijk kan zijn) kun je met je hond ruilen. Ik heb altijd koekjes mee waarmee ik het voorwerp van straat kan ruilen als het nodig is. Ook oefen ik het loslaten van spullen thuis regelmatig.

 

Dus in plaats van afpakken kun je dus het voorwerp ruilen voor wat anders, of vragen om het voorwerp los te laten als dit commando( cue) goed is aangeleerd.  Dit kan je gebruiken voor voer, kluifjes, spullen, speelgoed etc. 

 

Hetzelfde principe kun je gebruiken voor het verdedigen van plekken of locaties. In plaats van de hond weg te sturen of weg te jagen. Vraag hem om iets anders toe doen. Kent de hond het commando hierkomen? Vraag de hond om hier te komen en beloon hem op een andere plek. Voorbeeld: Als wij willen gaan slapen liggen de honden altijd eerder in bed als ons, opzich geen enkel probleem alleen wij kunnen er dan niet meer bij. In plaats van de honden weg te duwen vraag ik ze om mee te komen naar de keuken, daar krijgen ze dan even een kleine late night snack en wij kunnen dan zonder honden in bed gaan liggen. Komen ze er even later weer bij liggen? Geen probleem.

Wil je toch graag jouw hond aanleren dat het oké is dat je soms met je handen of voeten in de buurt van zijn eten komt? Bijvoorbeeld als je kinderen in huis hebt lopen, zorg er dan voor dat die hand die in de buurt komt altijd iets leuks betekent. Preventief trainen dus. 

 

Dus niet de voerbak training die ervan uitgaat dat je altijd alles als baas moet kunnen afpakken, maar andersom. In plaats van afpakken of zomaar je hand in de bak stoppen zonder reden gaan we elke keer als onze hand in de buurt komt iets toevoegen aan de bak. 

Verdeel af en toe de maaltijd in kleinere porties, geef de eerste portie aan de hond en geef vervolgens de andere porties met je hand er bij. Zo leert de hond dat wanneer jouw hand in de buurt van de bak komt, er dus iets bij komt.  En verder? Verder laat je de hond altijd lekker met rust als hij aan het eten of kluiven is. Zo bouw je vertrouwen op en dat is super belangrijk.  Heeft jouw hond al voernijd ontwikkelt? Ga dan niet zomaar bovenstaande oefening doen, dat brengt weer spanningen met zich mee en kan een risico zijn. 

 

Beschermt jouw hond zijn lijf? Belangrijk is dan om een bezoek te brengen aan een (homeopatische) dierenarts, fysiotherapeut of osteopaat. Zoek uit wat de oorzaak is. 

 

Beschermt de hond jou als begeleider of andere leden of dieren uit het gezin? Dan is management(=voorkomen van gevaarlijke situaties) belangrijk. Voorkom dat deze situaties zich voordoen en ga daarna aan de slag met een op maat gemaakt plan. Sluit jouw hond in ieder geval nooit buiten. Komt hij om aandacht vragen als je met een andere hond bezig bent? Geef hem ook aandacht, honden die dit ontwikkelen zijn vaak gevoelig voor sociale uitsluiting. 

 

Een hond met resource guarding, wat nu? 

Heb je een hond met resource guarding? Maak dan een overzicht met voorwerpen, tijden, plekken etc. 

Maak voor jezelf een overzicht:

 • welke voorwerpen beschermt de hond?
 • welke personen zijn betrokken bij het process? 
 • Welke lichaamstaal laat de hond zien?
 • Zit er verschil in heftigheid van de signalen?
 • Welke momenten komt het voor? 
 • Heb je de hond er wel eens voor gecorrigeerd?
 • Hoe reageer je nu op het gedrag?

Nadat je voor jezelf precies op een rijtje hebt welke momenten allemaal een risico vormen ga je die zo veel mogelijk voorkomen. Een strak management plan is enorm belangrijk. 

We gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je alle speeltjes in het hele huis opruimt en buiten bereik legt. Spelen kan dan alleen als jullie erop voorbereid zijn ( geef je hond wel voldoende mogelijk tot spelen). 

Geef de hond in een andere kamer te eten of zorg dat je met een afscheiding kan werken. Wij hebben bijvoorbeeld de eerste paar weken nadat wij puppy Ceo aan ons gezin hadden toegevoegd de woonkamer verdeeld in 2 delen met een hekje. Nora kon kluiven aan de ene kant van het hekje en Ceo aan de andere kant van het hekje. Zo voorkom je dat er ruzie kan ontstaan.  

Beschermt jouw hond jou als er andere honden aankomen? Ga dan een poosje niet meer naar losloopgebieden, vermijd de plekken waar andere honden op jullie af kunnen lopen. 

Je gaat de omgeving zo inrichten dat het niet meer fout kan en mag gaan. Maar dit is niet altijd mogelijk natuurlijk. Fouten maken is menselijk. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je iets te dichtbij komt als jouw hond iets heeft, blijf dan rustig, zeg niks maar maak de afstand groter. 

Zo leert de hond dat je hem hebt begrepen en zijn grenzen respecteert. 

 

Ook heb je geobserveerd welke signalen de hond allemaal laat zien. Door ons te verdiepen op de lichaamstaal kunnen we al stoppen bij de subtiele signalen. Zo voorkomen we dat de hond de sterkere signalen zoals grommen hoeft in te zetten. Neem naast de lichaamstaal van de hond ook je eigen lichaam en handelen onder de loep, heb je de hond altijd gecorrigeerd voor zijn gedrag? Besef je dan dat je eigen gedrag ook moet veranderen. 

Verandering komt niet alleen vanuit de hond, maar moet ook vanuit jou als begeleider komen. 

 

Door goed te communiceren met jouw hond en zijn communicatie te respecteren zul je ook de stresslevels van de hond verlagen. Heel vaak speelt stress ook een grote rol. Immers is de hond bang dat er wat gaat gebeuren wat hij niet leuk vind, dit geeft onzekerheid en spanning en dus ook stress. Honden voelen zich vaak niet veilig en heb je wel eens gemopperd op je hond hiervoor dan voegt dat ook weer extra stress toe.  stress reductie is daarom naast management ontzettend belangrijk. Ze hangen ook wel een beetje samen. 

 

Waar kun je dan aan denken om het stressniveau naar beneden te halen?

 • snuffel tuinen bezoeken
 • snuffel wandelingen
 • hersenwerkjes
 • kauwen (Als jouw hond last heeft van voer verdedigen, zorg ervoor dat dit veilig kan. anders zorgt het juist voor stress)
 • massage
 • genoeg en goede kwaliteit slaap. 

 

En hierna? 

In heel veel gevallen is management en stressreductie al voldoende om het gedrag al bijna helemaal uit te doven. Vertrouwen speelt hierbij een hele grote rol. Voor Nora was bijvoorbeeld ook management voldoende om ervoor te zorgen dat het gedrag nu eigenlijk (bijna) nooit meer voorkomt. Wij kunnen nu gewoon mensen of andere honden ontmoeten op straat zonder dat Nora ons wilt verdedigen en Nora en Ceo kunnen prima samen op de bank kluiven. Wel ben Ik  nog steeds oplettend dat er niks blijft liggen waar eventueel ruzie over kan ontstaan. 

Is dit niet voldoende?

Dan ga je aan de slag met een op maat gemaakt trainingsplan. Omdat iedere vorm van resource guarding anders is, of in complexiteit en context verschilt is het belangrijk om dit plan samen met een deskundige op te stellen. Samen kunnen jullie oefeningen uitstippelen om de situatie weer veilig te maken en de hond te leren dat hij geen agressie meer in hoeft te zetten. Ook is het handig om aan de slag te gaan met oefeningen die het gemaakt process onderhouden. 

Voor honden die hun eigen lijf beschermen is een onderhoudsplan en regelmatig bezoek aan een specialist zoals de dierenartsen ook geen slecht idee. 

 

Zoals je dus al leest, komt er heel veel bij kijken. Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel de nodige handvaten om aan de slag te gaan, of hulp te vragen aan een specialist. 

 

Dit artikel is geschreven  door Amber Kempers van Amber's Dogwise voor  in de online leeromgeving de Doggie Academy van Stressless Dogs. Meer van dit? ga naar: https://stresslessdogs.nl/doggieacademy/

 

 

Foto's: Eigen archief, Janique Visser, Sandra Dekeling