Algemene voorwaarden/ Privacy Policy

Privacy Policy

1. Beheer
De website www.ambersdogwise.nl staat onder beheer van Amber’s Dogwise. De contactgegevens zijn te vinden onderaan de website pagina

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer contact momenten met Amber’s Dogwise worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b. Amber’s Dogiwse zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Amber’s Dogwise kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c. Het sturen van één of meerdere mails.
2d. Het versturen van facturen en het verwerken van betaalgegevens.

3. Cookies
3a. Amber’s Dogwise maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Amber’s Dogwise de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Amber’s Dogwise. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Amber’s Dogwise is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een dienst afgenomen heeft bij Amber’s Dogwise

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Amber’s Dogwise kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
6a. Het verwerken van de gekregen opdracht.
6b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de afgenomen dienst.
6c. Afspraken met u te maken.

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Amber’s Dogwise zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
7a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Amber’s Dogwise verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Amber’s Dogwise kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Amber’s Dogwise voorgeschreven wijze door te geven.